Mất “Sổ đỏ” có làm thủ tục xin cấp lại được không?

“Sổ đỏ”  được gọi là tên mà người dân thường dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được trình bày theo màu sắc của Giấy chứng nhận; pháp luật đất đai hiện không có quy định cụ thể về Sổ đỏ.

Xem thêm: Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất năm 2020

Cách hiểu về Sổ đỏ như thế nào?

Và trong đó “Sổ đỏ” tại Việt Nam được hình thành theo từng giai đoạn khác nhau với từng tên gọi riêng được chia theo từng giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Được gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Giai đoạn 2: Được gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.
  • Giai đoạn 3: Được gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
  • Giai đoạn 4: Được gọi là giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.

Mất “Sổ đỏ” có xin cấp lại được không?

Luật Đất đai năm 2013 quy định các trường hợp người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó điểm k khoản 1 Điều 99 quy định một trong các trường hợp được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là: “Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất”.

Như vậy, trường hợp của bạn có thể được xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Minh họa hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Sổ Đỏ khi bị mất

Ảnh: Minh họa hướng dẫn thủ tục xin cấp lại Sổ Đỏ khi bị mất

Trình tự xin cấp lại sổ Đỏ như thế nào?

Trình tự, thủ tục xin cấp lại GCNQSDĐ hiện được quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP của Chính phủ Quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT Quy định về hồ sơ địa chính. Theo đó, để được cấp lại GCNQSDĐ, bạn phải thực hiện trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Khai báo với UBND cấp xã nơi có đất về việc bị mất GCNQSDĐ. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ tại trụ sở UBND cấp xã.

Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất GCNQSDĐ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất GCNQSDĐ nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại GCNQSDĐ tại UBNDcấp xã hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Thành phần hồ sơ gồm có:

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

Giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc để cấp và trao GCNQSDĐ cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đất nền miền nam, chúng tôi luôn cố gắng hêt sức mình, cập nhật thông tin mới nhất về kiến thức pháp lý, những thủ tục pháp lý liên quan đến thị trường Bất Động Sản, từ đó đem lại sản phẩm tốt nhất cho khách hàng. 

Đất nền miền nam

Bài viết xem thêm:

Các yếu tố giúp thị trường bất động sản cuối năm 2020 có những chuyển biến mạnh mẽ

…Tháo gỡ các vướng mắc để phát triền nhà ở xã hội

Có thể bạn quan tâm